Tilmeldte til Hvad er vigtigt for dig-dagen 2019

Her kan du se, hvem der har tilmeldt sig Hvad er vigtigt for dig?-dagen 2019 her på hjemmesiden.

Vil du også vise, at jeres afdeling/team deltog, så tilmeld jer her

Antal tilmeldte*

25.345

*Antal sundhedsprofessionelle, der er ansat i de afdelinger/teams, der har tilmeldt sig i 2019.

Tilmeldte, fordelt efter regioner

Region Hovedstaden

 • Aktivitetscenter Bispebjerg, Københavns Kommune
 • Aktivitetscenter Østerbro, Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro, Københavns Kommune
 • Center for Diabetes, Københavns Kommune
 • Frederiksberg Kommune Hjemmeplejen
 • Frederiksberg Sundhedscenter
 • Fysio- og Ergoterapien, Hvidovre Hospital
 • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
 • Hjemmeplejen, Dragør Kommune
 • Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret, Københavns Kommune
 • Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Ortopædkirurgisk afd. M, Bispebjerg Hospital
 • Plejecentret Gildhøjhjemmet, Brøndby Kommune
 • Plejecentret Kærbo, Københavns Kommune
 • Plejehjemmet Bomi-Parken, Team 1, 2, 3, 4, 5, Københavns Kommune
 • Plejehjemmet Ryholtgård, 1., 2. og 3. sal, Københavns Kommune
 • Reumatologisk Ambulatorium Frederiksberg, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
 • Reumatologisk Ambulatorium, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
 • Sophienborg Plejehjem, Hillerød Kommune
 • Ørestad Plejecenter, Københavns Kommune
 • Øre, Næse og Halsafdelingen, Nordsjællands Hospital

Region Midtjylland

 • Afdeling 2, 3 og 4, rehab, dagcenter og ambulant tilbud, DemensCentrum Aarhus, Aarhus Kommune
 • Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt
 • Akutafdeling 1, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Akutafdeling 2, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Akutteamet, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital
 • Dagkirurgien, Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens
 • Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Herning
 • Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi
 • Dialyse, Hospitalsenhed Midt, Viborg Kommune
 • DKA Holstebro og Herning, Hospitalsenheden Vest
 • Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive
 • Fuglebakken Team A, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
 • Grenaa Apotek, Norddjurs Kommune
 • Hestehavevej, Område Viby Højbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Abildgården Team A, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Abildgården Team B, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Brabrand/Stavtrup, Område Vest, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Fuglebakken Team B, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Gellerup, Område Vest, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Skelager, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Toftegården, Område Vest, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Vejlby Team A, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjemmeplejen Vejlby Team B, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest
 • Hjerte, Lunge-og Karkirurgi,  Aarhus Universitetshospital
 • Intensiv, Regionshospitalet Horsens
 • Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning Kommune
 • Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
 • Klinik for affektive lidelser, Regionspsykiatrien Midt
 • Klinik for affektive lidelser, Skive, Regionspsykiatrien Midt
 • Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • M1, Regionshospitalet Silkeborg
 • Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens
 • Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Natsygeplejen, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Center, Aarhus Universitetshospital
 • Område Nord, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Plejeboligerne Bronzealdervej, Odder Kommune
 • Plejehjemmet Borgvold, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Carl Blochsgade, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Hestehavehusene, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Lotus, Område Vest, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Sifsgård, Område Midt, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Skelager, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Vejlbygade, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Plejehjemmet Vestervang 42, Område Midt, Aarhus kommune
 • Plejehjemmet Åbygård, Aarhus Kommune
 • R1, Søndersøparken, Viborg
 • Rehabiliteringsafdelingen, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Rehabiliteringshøjskolen, Vikærgården, Akuttilbud og Rehablitiering, Aarhus Kommune
 • Seniorstedet Videbæk, Aktivitet Nord, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
 • Sundhedsenheden Abildgården/Fuglebakken, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Sundhedsenheden Midt, Aarhus Kommune
 • Sundhedsenheden Skelager/Vejlby, Område Christiansbjerg, Aarhus Kommune
 • Sundhedsenheden Viby, Aarhus Kommune
 • Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune
 • Terapeutteamet, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Udrednings- og rehabiliteringsteam/tildeling, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
 • Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro
 • Aarhus Friplejehjem, Aarhus Kommune
 • Aarhus Jordemoderpraksis og Familieambulatoriet, Aarhus Universitetshospital

Region Nordjylland

 • Akut sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital
 • Akutmodtagelsen, Thisted, Aalborg Universitetshospital
 • Dialyseafsnit, Aalborg Universitets Thisted
 • FysioDanmark Aars, Vesthimmerlands Kommune
 • Hjertemedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital
 • Hæmatologisk Afdeling 7 Vest, Aalborg Universitetshospital
 • Hæmatologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital
 • Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Lægehuset i Hals
 • Medicinsk Afsnit M5, Aalborg Universitetshospital, Thisted
 • Medicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital, Thisted
 • Nord-KAP, Patientforløb og Økonomi
 • Nyremedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium/sammedagsafsnit, Hjørring
 • Ortopædkirurgisk dagafsnit, Hjørring, Aalborg Universitetshospital
 • Rehabiliteringsafsnit M3, Hobro, Aalborg Universitetshospital
 • Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Urologisk dag- og sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital

Region Sjælland

 • Afsnit for Ældresygdomme 1, Slagelse Sygehus
 • Afsnit for Ældresygdomme 2, Slagelse Sygehus
 • Akutafdelingen, Slagelse Sygehus
 • Anæstesiologisk Afdeling, SUH Køge
 • ETUB – Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling, Næstved Sygehus
 • Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus
 • Holbæk Sygehus
 • Landssjúkrahúsið, Landssygehuset Torshavn, Færøerne
 • Mave-Tarm og Karkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus
 • Ortopædkirurgisk Afdeling, Næstved og Slagelse Sygehus, NSR
 • Rehabiliteringscenter Grøndal, Faxe Kommune
 • Sjællands Universitetshospital
 • Sundhed og Genoptræning, Sundhedscenter Bøgebakken, Lejre Kommune
 • Sundhed & Pleje, Faxe Kommune
 • Trombose- og AK-Centret, Næstved Sygehus
 • Visitation og hjælpemidler, Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune

Region Syddanmark

 • Afsnit A, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
 • Akutafdelingen, Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt
 • BUP døgnafsnit, Psykiatrien Esbjerg
 • BUP døgnafsnit, Psykiatrien Aabenraa
 • Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Psykiatrien Syddanmark
 • Dagkirurgisk Afdeling, Sønderborg Sygehus
 • Enhed for Kvalitet og Læring, Senior- og Sundhedsforvaltningen, Kolding Kommune
 • Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus
 • H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital
 • Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt
 • Intensiv, Sønderborg Sygehus
 • Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Kommune
 • Kvindesygdomme og Fødsler, Sygehus Sønderjylland
 • Lungemedicinsk Afdeling J, Odense Universitetshospital
 • Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt
 • Neuroteam og Team for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense
 • Odense Universitetshospital
 • Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt
 • Ortopædkirurgisk Dagafsnit A510, Vejle Sygehus
 • Proaktiv, Voksen Handicap, Fredericia Kommune
 • Psykiatrien i Region Syddanmark, Administrationen
 • Psykiatrisk Afdeling Svendborg
 • Radiologisk Afdeling, Svendborg Sygehus
 • Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt
 • Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital
 • Svendborg Sygehus
 • Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted
 • Træningsafdelingen, Svinget 14, Svendborg Kommune
 • Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Voksenstøtte, alle grupper, Billund Kommune
 • Øjenafdelingen, Vejle Sygehus

Senest opdateret den 7. juni 2019