Tilmeldte til Hvad er vigtigt for dig-dagen 2019

Her kan du se, hvem der har tilmeldt sig Hvad er vigtigt for dig?-dagen 2019 her på hjemmesiden.

Vil du også vise, at jeres afdeling/team deltager, så tilmeld jer her

Foreløbigt antal tilmeldte*

7.431

*Antal sundhedsprofessionelle, der er ansat i de afdelinger/teams, der har tilmeldt sig i 2019.

Tilmeldte, fordelt efter regioner

Region Hovedstaden

 • Frederiksberg Kommune Hjemmeplejen
 • Ortopædkirurgisk afd. M, Bispebjerg Hospital
 • Plejecentret Gildhøjhjemmet, Brøndby Kommune
 • Reumatologisk Ambulatorium Frederiksberg, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
 • Reumatologisk Ambulatorium, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet

Region Midtjylland

 • Afdeling 2, 3 og 4, rehab, dagcenter og ambulant tilbud, DemensCentrum Aarhus, Aarhus Kommune
 • Akutafdeling 1, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Akutafdeling 2, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Akutteamet, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune
 • Dagkirurgien, Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens
 • Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Herning
 • DKA Holstebro og Herning, Hospitalsenheden Vest
 • Grenaa Apotek, Norddjurs Kommune
 • Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest
 • Klinik for affektive lidelser, Regionspsykiatrien Midt
 • Medicinsk Afdeling, Regions Hospitalet Horsens
 • Natsygeplejen, Vikærgården, Akutteilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Rehabiliteringsafdelingen, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Rehabiliteringshøjskolen, Vikærgården, Akuttilbud og Rehablitiering, Aarhus Kommune
 • Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune
 • Terapeutteamet, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Udrednings & rehabiliteringsteam/tildeling, Vikærgården, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune
 • Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Region Nordjylland

 • Akut sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital
 • Akutmodtagelsen, Thisted, Aalborg Universitetshospital
 • FysioDanmark Aars, Vesthimmerlands Kommune
 • Hjertemedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital
 • Lægehuset i Hals
 • Nord-KAP, Patientforløb og økonomi
 • Nyremedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital

Region Sjælland

 • Afsnit for Ældresygdomme 1, Slagelse Sygehus
 • Afsnit for Ældresygdomme 2, Slagelse Sygehus
 • Anæstesiologisk afdeling, SUH Køge
 • ETUB – enhed for tværfaglig udredning og behandling, Næstved sygehus
 • Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus
 • Holbæk Sygehus
 • Ortopædkirurgisk Afdeling, Næstved og Slagelse Sygehus, NSR
 • Rehabiliteringscenter Grøndal, Faxe Kommune
 • Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Region Syddanmark

 • Afsnit A, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
 • Akutafdelingen, Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt
 • Dagkirurgisk Afdeling, Sønderborg Sygehus
 • H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital
 • Intensiv, Sønderborg Sygehus
 • Kvindesygdomme og Fødsler, Sygehus Sønderjylland
 • Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt
 • Ortopædkirurgisk Dagafsnit A510, Vejle Sygehus
 • Radiologisk Afdeling, Svendborg Sygehus
 • Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt
 • Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitet Hospital
 • Træningsafdelingen, Svinget 14, Svendborg Kommune
 • Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Voksenstøtte, alle grupper, Billund Kommune

Senest opdateret den 16. maj 2019