Q&A - få svar på dine spørgsmål

Hver eneste dag spørger vi patienter og borgere, hvad der er vigtigt for dem, så hvorfor skulle vi være med?

Hvad er vigtigt for dig?-dagen er en ekstra anledning til at sætte fokus på den patientcentrerede tilgang, som de fleste i forvejen arbejder med. Det er ikke en kampagne, der skal afvikles, men en tilgang og tankegang, som måske kan få ekstra opmærksomhed på denne dag.

Hvad er det helt præcist, man skal gøre på dagen? Hvordan kan vi være sikre på, at vi gør det rigtige?

Der er ikke noget bestemt, man skal gøre. Alle er velkomne til at bruge de postkort, plakater, materialer og inspiration, vi stiller til rådighed her på siden, men det er helt op til jer, hvordan I vil markere dagen.

>> Hent materialer til inspiration og download

Bør vi overhovedet markere dagen i denne coronatid?

Ja, selvom det er en særlig situation, vi befinder os i, er det stadig vigtigt at have for øje, hvad den enkelte borgers eller patients ønsker er. Det kan også være en anledning til at få vendt den uvante situation, coronakrisen og nedlukningen har været for alle.

Det kan være en god idé, at I på forhånd har talt om i personalegruppen, hvordan I griber dagen an. I kan bl.a. diskutere, hvordan I kan tage udgangspunkt i den nuværende situation, så I stadig får en god dialog med borgere og patienter, selvom der kan være restriktioner her og nu, der ikke gør deres ønsker mulige at opfylde. Vores erfaring er, at bare det at blive spurgt og lyttet til har stor betydning.

I kan overveje at nuancere spørgsmålene, så de passer bedre til den nuværende situation. Fx:

  • Hvad synes du, at det er vigtigt, at jeg ved lige nu?
  • Hvordan kan vi hjælpe dig med at være tryg?
  • Hvad er vigtigst for dig lige nu?

Disse tre bud kommer fra netværksgrupper med nogle af de nøglepersoner, der er på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet. Vi anbefaler, at I tager en snak i jeres personalegruppe om, hvordan I bedst griber dagen an, og hvad det giver mening for jer at spørge om.

>> Se blog: Hvad er vigtigt for dig? – er også vigtigt at spørge om, når der er corona

Hvad nu hvis patienten eller borgeren siger, at et eller andet helt urealistisk er vigtigt for ham/hende? F.eks. at komme en tur til New York?

De fleste patienter og borgere kommer med et svar, der handler om deres pleje eller andet, der er realistisk at imødekomme elle tale videre ud fra. Det er vores erfaring efter at have talt med mange både i Danmark og internationalt.

Og ellers er det måske mere et ønske eller en drøm, patienten eller borgeren har, som kan give anledning til en god samtale.

Hvad skal vi tale om efter det første spørgsmål – når vedkommende har svaret på, hvad der er vigtigt for ham/hende?

Det vigtige er at få en god samtale og dialog med patienten, borgeren eller de pårørende. Det indledende spørgsmål signalerer en velvilje til at sætte fokus på deres behov og at se dem som hele mennesker. Der er ikke nogen fast køreplan derefter – udover den gode samtale.

Hvilken dato markeres Hvad er vigtigt for dig?-dagen?

Hvad er vigtigt for dig?-dagen er tidligere blevet afholdt den 6. juni. For at undgå weekender blev dagen imidlertid flyttet til den 9. juni i 2020, og den vil fortsat blive markeret på denne dag de kommende år:

  • Onsdag den 9. juni 2021
  • Torsdag den 9. juni 2022
  • Fredag den 9. juni 2023

Hvem er det, der står bag dagen?

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har en aktiv rolle, bl.a. i forhold til at stille materialer til rådighed, men vi har på ingen måde patent på dagen.

Vores ønske er udelukkende, at man rundt omkring i landet markerer dagen på nøjagtig den måde, der passer bedst til det enkelte sted, og det kan foregå på mange forskellige måder.

>> Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os

Billede

Eksempler på svar...

Tre eksempler på svar fra patienter, da Slagelse Sygehus i 2018 spurgte: Hvad er vigtigt for dig?

“Jeg vil ikke hjem. Jeg ønsker at blive her eller komme på plejehjem.”

“Det er vigtigt for mig, at min søster kan besøge mig uanset tidspunkt.”

“At I ser mig som det menneske, jeg er. At I lytter til mig.”