Luk

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette enkle spørgsmål til patienter, beboere, borgere og brugere.

Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden. På få år er mere end 49 lande blevet en del af bevægelsen. Danmark kom for alvor med for et par år siden, og de mange danske idéer og erfaringer bliver delt i det internationale netværk omkring eventen. Til inspiration for andre.

Når man spørger “Hvad er vigtigt for dig?”, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Personalet spørger selvfølgelig, fordi de netop gerne vil vide, hvad der er vigtigt for den enkelte. Med den viden kan de tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens eller borgerens vaner, behov og ønsker. Resultatet er større patienttilfredshed og i sidste instans større patientsikkerhed.

Læs også: Læger og sygeplejersker ønsker at inddrage patienterne mere

Institute for Healthcare Improvement (IHI) har en side med henvisning til andre engelsksprogede hjemmesider for Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

Find inspiration fra andre lande på ihi.org

Læs Maureen Bisognanos blog: Hvordan Hvad er vigtigt for dig?-dagen startede

Læs mere på den internationale what matters to you?-hjemmeside

What matters to you - around the world 2020

Billede