Luk

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette enkle spørgsmål til patienter, beboere, borgere og brugere.

Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden. På få år er mere end 30 lande blevet en del af bevægelsen. Danmark kom for alvor med for et par år siden, og de mange danske idéer og erfaringer bliver delt i det internationale netværk omkring eventen. Til inspiration for andre.

Når man spørger “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Personalet spørger selvfølgelig, fordi de netop gerne vil vide, hvad der er vigtigt for den enkelte. Med den viden kan de tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens eller borgerens vaner, behov og ønsker. Resultatet er større patienttilfredshed og i sidste instans større patientsikkerhed.

Læs også: Læger og sygeplejersker ønsker at inddrage patienterne mere

Billede

#vigtigtfordig