Billede

Hvad er vigtigt for dig?-dagen 6. juni 2017

Engagementet og ideerne på årets Hvad er vigtigt for dig?-dag den 6. juni har været meget imponerende. Vi har modtaget mange gode tilbagemeldinger med rørende historier om den forskel, det lille spørgsmål har gjort for borgere rundt omkring i landet – og ikke mindst gode ideer til hvordan man som personale kan gribe dagen an. Se et udvalg her på siden. Der er rig mulighed for at lade sig inspirere…

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

Kommunerne spurgte: Hvad er vigtigt for dig?

– Hvad er vigtigt for dig?-dag understøtter rigtig godt det arbejde, som vi allerede er i gang med. Udgangspunktet for dagen hos os var, at en medarbejder skulle stille spørgsmålet til en borger. Men nogle steder greb det om sig, og her har personalet systematisk spurgt alle borgerne, fortæller Lene Vestersager, risikomanager og I sikre hænder-projektleder i Syddjurs Kommune.
Læs mere her

Psykiatrien spurgte: Hvad er vigtigt for dig?

“Vi har en forestilling om, hvad der er vigtigt for den enkelte patient, men vi ved det egentlig ikke, før vi spørger. Med spørgsmålet bliver vi mere opmærksomme på mennesket bag sygdommen”, siger Eydna Lindenskov, specialsygeplejerske på Psykiatrisk Center Tórshavn.
Læs mere her

Billede
Billede

Vi havde behov for at komme et spadestik dybere

’Information/dialog’, ’faglig pleje og behandling’ og ’din udskrivning’. Det er nogle af de 16 nøje udvalgte fokusområder, som personalet på Geriatrisk afdeling, Slagelse Sygehus, skiftevis tager temperaturen på fremover i tæt dialog med patienterne. Erfaringer fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen har lært personalet, at hvis man vil have ærlige svar, kræver det, at man tager sig tid til at lytte. Læs mere her

Lokale erfaringer og oplevelser

Beretningerne herunder er lokale sygehusafdelinger og institutioners egne fortællinger om hvordan Hvad er vigtigt for dig?-dagen forløb hos dem.

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede