Aktiviteter

Ideen bag Hvad er vigtigt for dig?-dagen er helt enkelt at spørge ”Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for ”Hvad er der i vejen med dig?” Ved at spørge på den måde kommer det til at handle om, hvad der er vigtigt for patienten eller borgeren i stedet for, hvad der er vigtigt for sundhedsvæsenet.

Udover dette grundlæggende spørgsmål er der ikke noget fast koncept, som skal følges. Dagen kan markeres på mange forskellige måder. Det er helt op til det enkelte sted, hvordan I vil gøre. Det afgørende er at få talt med patienter, borgere og pårørende om, hvad der er vigtigt for dem. Både lige her og nu eller mere generelt i deres forløb.

Mange, men ikke alle, bruger vigtigt-for-dig-postkort, som patienter og borgere kan skrive på. Nogle benytter bare lejligheden til at få en god samtale uden brug af postkort eller andre hjælpemidler. Nogle samler systematisk op på patienternes svar til brug for det videre arbejde. Opsamlingen kan ske via postkort, noter, videooptagelser med smartphone eller på anden måde.

Alt er muligt. Det er op til jer, hvordan I vil spørge patienter og borgere: Hvad er vigtigt for dig?.

Go’ fornøjelse!

Spørgsmålet "Hvad er vigtigt for dig?" kan stilles på mange måder

  • Er der noget, der fylder ekstra meget lige nu?
  • Hvad vil du gerne have ud af besøget her i dag?
  • Kan jeg gøre noget særligt for dig i dag?
  • Hvad er det, der gør en dag god for dig?
  • Er der noget vigtigt, jeg ikke har spurgt dig om?

Bliv inspireret af hinanden - del jeres aktiviteter

Nedenfor vil vi dele de aktiviteter, I planlægger rundt omkring i forbindelse med den 6. juni. I må også meget gerne skrive, hvad I planlægger, så I kan være med til at inspirere andre til, hvordan man kan markere Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

>>> Indsend jeres aktiviteter her

Planlagte og tidligere aktiviteter

Inspirationsmateriale til enheder i kommunens enheder

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har udviklet inspirationsmateriale, som kommunens enheder har fået tilsendt.

>>> Se inspirationsmaterialet

– Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Samtale over flødeboller og kaffe

Jeg mødes med borgerne til kaffe og flødeboller, hvor vi vil snakke om de udfordringer, der eksempelvis er ved at komme tilbage i eget hjem.

– Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter

Opsamling fra dagen på poster

I 2018 samlede vi pointer, indsigter og aktiviteter fra dagen på en poster.

– Organkirurgiske senge, Kolding Sygehus

>> Se posteren her

Diakonissestiftelsen har lavet en voxpop med medarbejdernes bemærkninger fra dagen.

– Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Kommune

Læs artiklen på Diakonissestiftelsens hjemmeside

 

Fokus på “værdi for dig som patient”

Opholdsrum pyntes med plakater, flyers, balloner, og der vil blive serveret kaffe/sodavand etc. for patienterne. Vi har valgt at have fokus på “værdi for dig som patient” og vil interviewe de patienter, vi løbende kan nå – uden at skynde på! Spørgsmål er udarbejdet ud fra de indsatsområder, vi kan se, vi kan udvikle i forbindelse med den seneste LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser).

– Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus

Afdækning af de vigtigste temaer

Sidste år stillede vi spørgsmålet: “Hvad er vigtigt for dig?” til alle vores patienter den 6. juni. Svarene blev kategoriseret i 8 vigtige temaer. I år vil vi i en spørgeskemaundersøgelse afdække, hvilke af temaerne, patienterne synes, er de vigtigste.

– Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus – En del af Sygehus Lillebælt

Spørgsmål både til patienter og pårørende

Hos os vil det ofte være de pårørende, der har behov for inddragelse. Derfor har vi i år lavet to ark med spørgsmål, så henholdsvis patienter og pårørende kan svare.

– Intensiv,  Sønderborg sygehus

Festdag med lokale indslag

Vi holder en lille festdag for patienterne. Vi får besøg fra den lokale musikskole, som spiller for patienterne om formiddagen. Vi får besøg fra den lokale SFO, som vil fremføre sange af Kim Larsen om eftermiddagen. Vi har kontaktet den lokale skole for massører og har således også et tilbud til de sengeliggende. Vi pynter op med blomster og bannere. Vores fokus i år er 100% at gøre noget for patienterne, de skal være kernen og omdrejningen i vores virke.

– Mave-tarm og Karkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus, NSR

Fokusgruppeinterviews med patienter

Patientsikkerhedsteamet i Nord-KAP foretager en kvalitativ analyse af fire fokusgruppeinterviews med patienter tilknyttet almen praksis og fysioterapeutpraksis i Nordjylland. Analysen skal præsentere perspektiver på, hvad der er vigtigt for patienter, der kommer jævnligt hos praktiserende læge og fysioterapeut.

– Nord-KAP, Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland

>>> Indsend jeres planlagte aktiviteter her

Inddragelse giver bedre behandling og tryghed

Det giver tryghed, når patienter spørges, hvad der er vigtigt for dem. Det er en af erfaringerne fra Slagelse Sygehus, der den 6. juni 2018 markerede Hvad er vigtigt for dig?-dagen med taler, foredrag og gospelkor.

Læs artiklen på patientsikkerhed.dk

Stor succes med Hvad er vigtigt for dig?-dag

Sammenhængende patientforløb og det sammenhængende sundhedsvæsen går igen, lyder erfaringerne fra Region Nordjylland i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig?-dagen 2018.

Læs artiklen på patientsikkerhed.dk

Borgerne blev spurgt: Hvad er vigtigt for dig?

Stort set alle kommuner fra I sikre hænder var med til at markere dagen i 2018. Bl.a. var PS!-formand Karin Friis Bach ude med hjemmeplejen på Frederiksberg, mens der blev spist is i Sønderborg.

Læs artiklen på isikrehænder.dk

Luk

Med Kirsten til Sønderjysk kaffebord

I 2018 havde Kirsten Leonhard de seneste ni år haft brug for daglig hjælp. I Sønderborg Kommune kan borgerne spare hjemmeplejetimer op til et særligt formål. Det er individuelt, hvad der giver øget livskvalitet for den enkelte. Ordningen giver mulighed for at imødekomme borgernes forskellige ønsker og behov. F.eks. til at tage på tur. Kirsten Leonhard brugte sine timer på en tur til Sønderborg med social- og sundhedsassistent Martina Brode.