Inspiration til aktiviteter

Ideen bag Hvad er vigtigt for dig?-dagen er helt enkelt at spørge ”Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for ”Hvad er der i vejen med dig?” Ved at spørge på den måde kommer det til at handle om, hvad der er vigtigt for patienten eller borgeren i stedet for, hvad der er vigtigt for sundhedsvæsenet.

Udover dette grundlæggende spørgsmål er der ikke noget fast koncept, som skal følges. Dagen kan markeres på mange forskellige måder. Det afgørende er at få talt med patienter, borgere og pårørende om, hvad der er vigtigt for dem. Både lige her og nu eller mere generelt i deres forløb.

Som optakt til dagen kan I tale om, hvordan I vil gribe dagen an hos jer. Her på siden kan I finde inspiration, og I er velkomne til at benytte de materialer, vi stiller til rådighed. I kan også udvikle jeres egne.

Alt er muligt. Det er op til jer, hvordan I vil spørge patienter og borgere: Hvad er vigtigt for dig?

Go’ fornøjelse!

>> Download postkort og andre materialer

Spørgsmålet "Hvad er vigtigt for dig?" kan stilles på mange måder

  • Er der noget, der fylder ekstra meget lige nu?
  • Hvad vil du gerne have ud af besøget her i dag?
  • Kan jeg gøre noget særligt for dig i dag?
  • Hvad er det, der gør en dag god for dig?
  • Er der noget vigtigt, jeg ikke har spurgt dig om?

Erfaringer og idéer fra deltagere i Hvad er vigtigt for dig?-dagen

“Jeg har det bedst, nĂĄr jeg sidder i min stol”

Axel Marinus Olsen på 83 år har haft et langt og begivenhedsrigt liv med forretningsrejser i fast rutefart fra Danmark til fjerne egne. Nu ønsker han blot at sidde i sin stol og slappe af. Det fortæller han til Diakonissestiftelsens Hjemmepleje, der igen i år spørger borgerne på Frederiksberg, hvad der er vigtigt for dem.

Læs hele artiklen på diakonissestiftelsen.dk

Erantis-projekt og første afholdelse af Hvad er vigtigt for dig?-dag

Hjemmeplejen i Ikast-Brande Kommune deltager for første gang i Hvad er vigtig for dig?-dagen.

Ikast-Brande Kommune har fra maj 2021 arbejdet med projekt Erantis, selvbestemmelse og involvering – en vej til øget omsorg og nærvær.

Udgangspunktet i ”erantis” er at skabe en ældrepleje, hvor selvbestemmelse og involvering af borgere og medarbejdere er de grundlæggende værdier, fordi vi ved mennesker trives bedst med selvbestemmelse og indflydelse – hele livet.

Et af temaerne vi har arbejdet med er ”Mødet mellem borger og medarbejder”. I den forbindelse hørte vi om ”Hvad er vigtigt for dig ”-dagen, vi fandt det naturlig at deltage i denne internationale begivenhed og være med til at holde fokus på Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Den 9. Juni spørger vi alle borgere vi møder i dagvagten, Hvad er vigtigt for dig? derudover spørger vi os selv: Hvad er vigtigt for mig i mit arbejde i hjemmeplejen?

– Hjemmeplejen, Ikast-Brande Kommune

Webinar facilitatorer inden for Interprofessionel læring og samarbejde

Vi markerer dagen gennem et webinar, hvor den primære målgruppe er et netværk af uddannede IPLS-facilitatorer (IPLS=Interprofessionel læring og samarbejde). IPLS har stor fokus på brugerinvolvering. Derfor synes vi, at det er så oplagt, at vi mødes på netop vigtigtfordig-dagen. Vi har først og fremmest et panel af patientundervisere repræsenteret på dagen til løbende af minde os om, hvad der er vigtigt for dem. Vi har derudover tre oplæg; dels har vi et oplæg fra et medlem af Etisk Råd om betydningen af Omsorg i sundhedsvæsenet; et bud på hvorfor det er så svært (fra VIBIS- rapporten) og en intro til Narrativ Medicin fra en, der ved rigtig meget om emnet. Vi glæder os til at markere dagen:-)

– Center for HR og Uddannelse, Region Hovedstaden

NSR afholdt en ekstra Hvad er vigtig for dig?-dag

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) afholdte en ekstra Hvad er vigtigt for dig?-dag. Det skete, fordi coronasituationen ikke have givet mulighed for at holde den internationale Vigtigt for dig-dag som ønsket.

>> Læs artikel

– Pernille Worre & Sofie Riis, kvalitetskonsulenter, Intensiv og Børne- og ungeafdelingen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Vi lod de enkelte plejepersonaler fortage et kort interview hos de patienter, som de var tilknyttet. Spørgsmålene gav anledning til at tale med patienterne om andre ting end de symptomer og gener, deres sygdom foranlediger. på en planche samlede vi udsagn, der er statements på spørgsmålet “ Hvad er vigtig for dig som patient?”.

>> Se planchen fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen

– Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg

Live streaming fra kajakken

Som ny ledende overlæge i psykiatrien i Vejle i Region Syddanmark og med en baggrund som psykiatriaktivist (#VærdigPsykiatriForAlle) ved jeg, hvor vigtig relationen er, og hvor langt man kan komme i den gode behandling ved netop at inddrage og forstå den andens ønsker.

Emnet er så vigtigt, så selvom jeg havde ferie og var med kajakken på vandet, gik jeg live online på Facebook fra kajakken for at få en direkte snak om netop “Hvad er vigtigt for dig?”

Det gav mig en masse input både under sessionen og efterfølgende med kommentarer på Facebook, som jeg kan bruge til at forbedre mit arbejde i psykiatrien. Så jeg kom beriget til fastlandet igen og tak for det!

>> Se videoen fra live streaming pĂĄ Facebook

– Mikkel Rasmussen, ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling i Vejle

Indsamling og udgivelse af de vigtigste refleksioner

Alle 16 teams fĂĄr materiale, der er downloadet fra vigtigtfordig.dk. Desuden fĂĄr de et hæfte med de interviews af borgere, som blev samlet sidste ĂĄr i omrĂĄde Nord. Alle teams skal pĂĄ dagen drøfte erfaringer med “Hvad er vigtigt for dig?” – og lederen skal sende de 3 vigtigste refleksioner, indsigter, aha-oplevelser osv. til direktionen i omrĂĄde Nord, som samler og “udgiver” det.

– Aarhus Kommune, omrĂĄde Nord, Sundhed og Omsorg

Særlig fokus på patientinddragelse ift. sygdom og behandling

På Odense Universitetshospital har vi i år gentænkt Hvad er vigtigt for dig?-dagen og har besluttet, at initiativet skal forløbe over hele uge 24 fremfor kun en enkelt dag. Gennem hele ugen er der fokus på at inddrage patienter og spørge, hvad der er vigtigt for dem ift. deres sygdom og behandling.

Herudover har vi udviklet et nyt tiltag, som består af et forberedelsesmateriale til patienter, som anvendes til patienter, der står overfor at træffe et valg i deres behandlingsforløb. Materialet sendes til patienten inden deres møde på OUH eller udleveres på afdelingerne med indlagte patienter. Materialet er et refleksionskort med tre spørgsmål, som patienten kan bruge til at forberede sig på samtalen. Patienten bliver efterfølgende bedt om at evaluere samtalen ved hjælp af et udleveret evalueringskort. Her bliver der spurgt ind til, om der ved samtalen blev snakket om, hvad der er vigtigt for patienten, og hvorvidt han/hun var tilfreds med snakken.

For at forberede personalet på ugens særlige fokus på patientinddragelse opfordrer vi til, at de forud for initiativet drøfter, hvorfor patientinddragelse er vigtigt på deres afdeling, samt hvordan de vil arbejde med initiativet i uge 24. Vi opfordrer ligeledes til, at de i løbet af ugen tager fotos og sender tekst med deres erfaringer med initiativet, som kan formidles på intranettet og bidrage til inspiration på tværs af afdelinger.

I ugen vil personalet bære klistermærker med logo for initiativet ”Hvad er vigtigt for dig”. Der vil være roll-ups ved hovedindgangene og information på storskærme og afdelingers infoskærme. Vi vil desuden benytte Facebook og OUH’s intranet til at formidle initiativet.

– Odense Universitetshospital

>> Se roll-up fra OUH

>> Læs artiklen “OUH spurgte patienter: Hvad er vigtigt for dig i det kliniske møde?”

Nye rammer og patienternes oplevelse

Hjerteafsnittet pĂĄ Regionshospitalet Viborg flyttede i nye rammer den 1. oktober 2019. Personalet synes, at det er nogle fine, flotte rammer at være akut og indlagt patient i – men er det ogsĂĄ patienternes oplevelse?

Ved kortfattet interview vil vi gerne spørge både de akutte patienter, der kommer til vurdering, om indlæggelse er nødvendig, og de patienter, der er indlagt, om deres oplevelse af at være patient på hjerteafsnittet RH Viborg.

COVID-19 sætter ogsĂĄ her dagsordenen, hvorfor Hvad er vigtigt for dig?-dagen markeres internt i afsnittet – men resultaterne forventes at kunne komme kommende patienter til gode.

– Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg, HEMIDT

Blikfang i forhal – og spørgsmĂĄlet gentaget til jul

Da Plejeboligcenter FælledgĂĄrden i København deltog i dagen indsamlede de alle besvarelser pĂĄ postkort, som de hængte op i forhallen. Det blev hurtigt et blikfang – ikke mindst for de pĂĄrørende, som pĂĄ kortene kunne læse, at familien har stor betydning.

Erfaringerne fra Vigtigt for dig-dagen har efterfølgende skabt større fokus blandt medarbejderne i forhold til at spørge ind til beboernes interesser og livshistorier. Derfor valgte de at gentage spørgsmålet til jul og spurgte beboerne: Hvad er vigtigt for dig i julen?

Det kom der en helt ny juletradition ud af.

>> Læs mere i artiklen: Hvad er vigtigt for dig i julen?

Inspirationsmateriale til enheder i kommunens enheder

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har udviklet inspirationsmateriale, som kommunens enheder fik tilsendt.

>> Se inspirationsmaterialet

– Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Samtale over flødeboller og kaffe

Jeg mødes med borgerne til kaffe og flødeboller, hvor vi vil snakke om de udfordringer, der eksempelvis er ved at komme tilbage i eget hjem.

– Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter

Opsamling fra dagen pĂĄ poster

I 2018 samlede vi pointer, indsigter og aktiviteter fra dagen pĂĄ en poster.

– Organkirurgiske senge, Kolding Sygehus

>> Se posteren her

Voxpop med medarbejderne

Diakonissestiftelsen har lavet en voxpop med medarbejdernes bemærkninger fra dagen.

– Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Kommune

>> Læs artiklen på Diakonissestiftelsens hjemmeside

Fokus pĂĄ “værdi for dig som patient”

Opholdsrum pyntes med plakater, flyers, balloner, og der vil blive serveret kaffe/sodavand etc. for patienterne. Vi har valgt at have fokus pĂĄ “værdi for dig som patient” og vil interviewe de patienter, vi løbende kan nĂĄ – uden at skynde pĂĄ! SpørgsmĂĄl er udarbejdet ud fra de indsatsomrĂĄder, vi kan se, vi kan udvikle i forbindelse med den seneste LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser).

– Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus

Afdækning af de vigtigste temaer

Sidste ĂĄr stillede vi spørgsmĂĄlet: “Hvad er vigtigt for dig?” til alle vores patienter den 6. juni. Svarene blev kategoriseret i 8 vigtige temaer. I ĂĄr vil vi i en spørgeskemaundersøgelse afdække, hvilke af temaerne, patienterne synes, er de vigtigste.

– Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus – En del af Sygehus Lillebælt

Spørgsmål både til patienter og pårørende

Hos os vil det ofte være de pårørende, der har behov for inddragelse. Derfor har vi i år lavet to ark med spørgsmål, så henholdsvis patienter og pårørende kan svare.

– Intensiv,  Sønderborg sygehus

Festdag med lokale indslag

Vi holder en lille festdag for patienterne. Vi får besøg fra den lokale musikskole, som spiller for patienterne om formiddagen. Vi får besøg fra den lokale SFO, som vil fremføre sange af Kim Larsen om eftermiddagen. Vi har kontaktet den lokale skole for massører og har således også et tilbud til de sengeliggende. Vi pynter op med blomster og bannere. Vores fokus i år er 100% at gøre noget for patienterne, de skal være kernen og omdrejningen i vores virke.

– Mave-tarm og Karkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus, NSR

Fokusgruppeinterviews med patienter

Patientsikkerhedsteamet i Nord-KAP foretager en kvalitativ analyse af fire fokusgruppeinterviews med patienter tilknyttet almen praksis og fysioterapeutpraksis i Nordjylland. Analysen skal præsentere perspektiver på, hvad der er vigtigt for patienter, der kommer jævnligt hos praktiserende læge og fysioterapeut.

– Nord-KAP, Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland

>> Indsend jeres planlagte aktiviteter her

Bliv inspireret af hinanden - del jeres aktiviteter

Hvordan markerer I Hvad er vigtigt for dig?-dagen hos jer? I mĂĄ meget gerne indsende jeres planlagte aktiviteter – eller tidligere gode erfaringer – sĂĄ I kan være med til at inspirere andre.

>> Indsend jeres aktiviteter her

Institute for Healthcare Improvement (IHI) har en side med henvisning til andre engelsksprogede hjemmesider for Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

>> Find inspiration fra andre lande pĂĄ ihi.org

Indsamling og opsamling

Mange bruger vigtigt for dig-postkort, som patienter og borgere kan skrive pĂĄ.

Nogle benytter bare lejligheden til at få en god samtale uden brug af postkort eller andre hjælpemidler.

Nogle samler systematisk op pĂĄ patienternes svar til brug for det videre arbejde. Opsamlingen kan ske via postkort, noter, videooptagelser med smartphone eller pĂĄ anden mĂĄde.

>> Download postkort og andre materialer

Inddragelse giver bedre behandling og tryghed

Det giver tryghed, når patienter spørges, hvad der er vigtigt for dem. Det er en af erfaringerne fra Slagelse Sygehus, der markerede Hvad er vigtigt for dig?-dagen med taler, foredrag og gospelkor.

Læs artiklen på patientsikkerhed.dk

Stor succes med Hvad er vigtigt for dig?-dag

Sammenhængende patientforløb og det sammenhængende sundhedsvæsen går igen, lyder erfaringerne fra Region Nordjylland i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

Læs artiklen på patientsikkerhed.dk

Borgerne blev spurgt: Hvad er vigtigt for dig?

Stort set alle kommuner fra forbedringsprogrammet I sikre hænder var med til at markere dagen. Bl.a. var PS!-formand Karin Friis Bach ude med hjemmeplejen på Frederiksberg, mens der blev spist is i Sønderborg.

Læs artiklen på isikrehænder.dk

Luk

Med Kirsten til Sønderjysk kaffebord

Kirsten Leonhard havde de seneste ni år haft brug for daglig hjælp. I Sønderborg Kommune kan borgerne spare hjemmeplejetimer op til et særligt formål. Det er individuelt, hvad der giver øget livskvalitet for den enkelte. Ordningen giver mulighed for at imødekomme borgernes forskellige ønsker og behov. F.eks. til at tage på tur. Kirsten Leonhard brugte sine timer på en tur til Sønderborg med social- og sundhedsassistent Martina Brode.