Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

Luk

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette spørgsmål til patienter, beboere, klienter, brugere og borgere. Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden.

Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. På Hvad er vigtigt for dig?-dagen får personalet mulighed for at markere, at det, der er vigtigt for patienten og borgeren, også er vigtigt for dem. Når man spørger “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som en hel person – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Personalet spørger selvfølgelig, fordi de gerne vil vide, hvad der er vigtigt for den enkelte. Med den viden kan de nemlig tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens eller borgerens vaner, behov og ønsker. Personalet kan bruge erfaringer fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen efterfølgende. “Øvelsen” kan få effekt ud over selve dagen og give et andet perspektiv på hverdagen. Det oplevede personalet på Holbæk Sygehus, som var med sidste år:

“Vi blev mere bevidste om, at det, der er vigtigt for patienten, ikke altid er det samme, som vi har fokus på”, siger sygeplejerske Diana Ahlquist.

Deltagelse i dagen kan være et bidrag til en god inddragelsespolitik i sundhedsvæsenet, og helt konkret kan dagen være med til at sende et vigtigt signal til borgerne, skabe nye indsigter og større patienttilfredshed.

Læs også: Læger og sygeplejersker ønsker at inddrage patienterne mere

Billede

#vigtigtfordig