Billede

Hvad er vigtigt for dig?-dagen

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette spørgsmål til patienter, beboere, klienter, brugere og borgere. Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden.

Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. På Hvad er vigtigt for dig?-dagen får personalet mulighed for at markere, at det, der er vigtigt for patienten og borgeren, også er vigtigt for dem. Når man spørger “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som en hel person – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Personalet spørger selvfølgelig, fordi de gerne vil vide, hvad der er vigtigt for den enkelte. Med den viden kan de nemlig tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens eller borgerens vaner, behov og ønsker. Personalet kan bruge erfaringer fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen efterfølgende. “Øvelsen” kan få effekt ud over selve dagen og give et andet perspektiv på hverdagen. Det oplevede personalet på Holbæk Sygehus, som var med sidste år:

“Vi blev mere bevidste om, at det, der er vigtigt for patienten, ikke altid er det samme, som vi har fokus på”, siger sygeplejerske Diana Ahlquist.

Deltagelse i dagen kan være et bidrag til en god inddragelsespolitik i sundhedsvæsenet, og helt konkret kan dagen være med til at sende et vigtigt signal til borgerne, skabe nye indsigter og større patienttilfredshed.

Læs også: Holbæk Sygehus spurgte: “Hvad er vigtigt for dig?”

Oplevelser og erfaringer fra 2017

Engagementet og ideerne på årets Hvad er vigtigt for dig?-dag den 6. juni har været meget imponerende. Vi har modtaget mange gode tilbagemeldinger med rørende historier om den forskel, det lille spørgsmål har gjort for borgere rundt omkring i landet, og gode ideer til hvordan personalet har grebet dagen an.

Tryk her for at få inspiration til jeres Hvad er vigtigt for dig?-dag

Massetilmelding
Flere har tilmeldt alle afdelinger på sygehuset, i kommunen eller hele regionen. For at gøre tilmeldingen nemmere har vi lavet denne skabelon, så I kan lave en samlet tilmelding. Den sendes til Jimmy Damsgård på jd@patientsikkerhed.dk.

Billede

Materialer

Hvis I tilmelder jer Hvad er vigtigt for dig?-dagen, vil vi sende jer plakater i to størrelser, badges og klistermærker til jeres uniformer samt svarkort, som I kan bruge til at notere borgernes svar.

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiller materialer gratis til rådighed.

Billede

#vigtigtfordig