Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni

Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni 2020

Velkommen til Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Velkommen til en begivenhed, der på kort tid har spredt sig til mere end 30 lande over hele verden. Vi er glade for, at I vil være med til at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for patienter, borgere og brugere af det danske sundhedsvæsen!

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Se film om Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Her på siden kan I bl.a. melde jer til, downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration og få svar på ofte stillede spørgsmål i vores Q&A.

Sådan deltager du

Hvad er vigtigt for dig?-dagen består ikke af ét bestemt, fasttømret koncept. Det er helt op til de enkelte deltagere, regioner, kommuner, sygehuse, plejehjem etc. at tilrettelægge og markere dagen, som det passer dem bedst, men vi håber, I vil melde jer til via hjemmesiden.

1) Meld dig/jer til via tilmeldingsmodulet på denne hjemmeside
2) Download de gratis materialer via denne hjemmeside. Og/eller brug materialer, I selv finder på
3) Tal med kollegerne om, hvordan I vil gribe dagen an. Vælg jeres egen tilgang
4) Overvej om/hvordan I vil samle op på input og erfaringer fra dagen

Inspiration fra andre

IHI/Institute for Healthcare Improvement har en side med henvisning til andre engelsksprogede hjemmesider for Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Her kan du evt. finde inspiration til dagen.

Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni 2020

Normalt afholdes Hvad er vigtigt for dig?-dagen d. 6. juni, men i 2020 falder den 6. juni på en lørdag. Dagen bliver derfor afholdt tirsdag den 9. juni 2020.

#vigtigtfordig

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og bliv opdateret om Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Tilmeld jer Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Vis, at I deltager i dagen den 9. juni og er med til at spørge: Hvad er vigtigt for dig?

Giv os derfor besked om jeres deltagelse her – så vi sammen kan vise, at det danske sundhedsvæsen prioriterer netop det, der er vigtigt for patienter, borgere og brugere.

Se, hvem der er tilmeldt (listen opdateres løbende)

Få inspiration til aktiviteter

Det handler om at spørge: Hvad er vigtigt for dig? Derudover er der intet fast koncept, og dagen kan markeres på mange forskellige måder.

 

Del jeres aktiviteter

Hvordan planlægger I at spørge: Hvad er vigtigt for dig? Del jeres idéer her, og vær med til at inspirere andre.

Download plakater og postkort

Til inspiration og fri benyttelse kan I her downloade plakater, postkort og film, som I er velkommen til selv at printe og bruge i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

Luk